• ایمیل: info@daroltarjome24.com
  • تلفکس: 01334644849
  • موبایل: 09359844207

استناددهی درون متنی به روش American Psychological Association در دارالترجمه ۲۴ وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد: (نام خانوادگی، سال نشر اثر) مانند (محمدی، ۱۳۸۵) نام خانوادگی شخص بدون ذکر عنوان می‌آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و…  وقتی اثر دو پدید‌آورنده دارد: (نام خانوادگی شخص اول و نام خانوادگی شخص دوم، سال نشر

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ هم اکنون با ما تماس بگیرید...