• ایمیل: info@daroltarjome24.com
  • تلفکس: 01334644849
  • موبایل: 09359844207
چگونه موارد نگارش در ترجمه رعایت کنیم؟

چگونه موارد نگارش در ترجمه رعایت کنیم؟ از جمله‌بندی استاندارد استفاده کنید: در متن مقاله و یا پایان‌نامه خود از فعال های اول شخص مفرد یا جمع استفاده نکنید(باید جایگاه فاعل، فعل، مفعول یا کلمات ربط را به درستی رعایت کنید.). هنگام استفاده از منابع درون‌متنی، بعد از ذکر منبع، نقطه بگذارید نه قبل از

بیشتر بخوانید
سوالی دارید؟ هم اکنون با ما تماس بگیرید...