روند نحوه گزارش جداول و نمودارها

۱- نحوه گزارش جداول(برای ارائه‌ی حجم وسیعی از داده‌هاست.)

ویژگی جداول شامل موارد زیر می باشد:

 • دارای پانویسی کوتاه و واضح
 • داده‌ها را برای شفافیت بیشتر دسته‌بندی کنند.
 • قرار دادن فضای کافی بین ستون‌ها و سطرها
 • شامل واحدهای اندازه‌گیری
 • خوانا بودن نوع فونت و اندازه‌ی فونت

 

۲- نحوه گزارش تصاویر

 • اشکال
 • نمودار داده‌ها
 • نقشه‌ها
 • ترسیمه‌ها
 • دارای پانویسی کوتاه و واضح

– اشکال (مخاطب، با دیدن اشکال، اطلاعات مقاله‌تان در ذهن مجسم می‌کند.)

 • شامل خط مدرج باشند.
 • آیتم‌های مهم نام‌گذاری شوند.
 • معنای رنگ‌ها و نمادهای متفاوت توضیح داده شوند.

– نمودارها(رابطه‌ای میان دو یا چند آیتم را از لحاظ آماری به نمایش می گذارند.)

برای نمودارهای داده‌ای:

 • تمام محورها نام‌گذاری شوند.
 • کمیت‌ها واحد مشخصی داشته باشند.
 • تمام منحنی‌ها و مجموعه‌داده‌ها نام‌گذاری شوند.
 • از اندازه‌ی فونت خوانا استفاده شود.

 

– نقشه‌ها

 • دارای طول و عرض جغرافیایی هستند.
 • دارای محور مدرج هستند.
 • آیتم‌های مهم نام‌گذاری شده‌اند.
 • حتماً پانویس داشته باشند.

 

– ترسیمه‌ها (طرح‌های شماتیک)

 • نام‌گذاری آیتم‌های مهم
 • شرح دادن مکمل در پانویس و متن اصلی